onsdag 15 oktober 2008

Vem är fattig?Idag är det Blog Action Day, och temat för detta är fattigdomsbekämpning.

Fattigdom är ett relativt begrepp, om man vill. Man kan ha allt materiellt man kan önska sig, och ändå vara fattig. På lycka, kärlek, vänner, lust, vilja, mod....

Men vanligen menar vi väl med fattig att inte ha tillräckligt med mat för dagen, tak över huvudet, kläder på kroppen, möjlighet till skola, utbildning, vård osv.

Det finns olika uppfattningar om vad som ska göras för att utrota fattigdomen. En del menar att det ska lösas av samhället, som ska skapa trygghetssystem, arbeten osv. Andra framhåller individens egna möjligheter att skapa sin försörjning, t ex genom att starta en egen rörelse, som mikroföretag med mikrolån och dyl.

Jag tror dock att det är svårt för individer att skapa något varaktigt alldeles på egen hand, om det inte finns ett grundsystem i samhället, som ser till att demokratiska mänskliga rättigheter tillgodoses, att det finns skola som är öppen och fri för alla, att det finns möjlighet till vård för var och en som behöver det. Och så vidare.


Hur ser du på fattigdom? Vad kan göras för att bekämpa fattigdomen i världen? Skriv en kommentar med dina synpunkter!

4 kommentarer:

http://enbart.blogg.se sa...

Fattigdom kan bekämpas genom att vi tillåter de fattigaste länderna att handla utan handelshinder. Det är samtidigt viktigt att säga att fattigdommen har minskat och fortsätter att minska år efter år. Det är en positiv utveckling även om det återstår massor.

Jag har startat en insamling som under en månad (i morgon) har dragit in närmare 80.000 kr till barncancerfonden. Detta tack vara det engagemang som Madde (som dog för en månad sedan idag) och hennes mamma och pojkvän hadde. Hennes mammas avskedsord.
http://enbart.blogg.se/2008/september/080916-enbart-gastblogg-av-anne.html


Länka gärna till insamlingen och skänk några kronor

Anonym sa...

De alternativ för fattigdomsbekämpning du redovisar är bara tillämpliga som fördelningsprinciper. Frågan som först måste besvaras är hur man ska ordna så att de fattigaste länderna i världen har något att fördela.

Signatur pc har förstås rätt i att handelshindren är det som primärt konserverar nuvarande orättvisa världsordning.

Anonym sa...

Frihandel kan endast fungera mellan jämbördiga parter. Tyvärr är inte utvecklingsländerna i tredje världen jämbördiga med länderna i Europa, USA etc.
Fattigdom måste bekämpas på flera fronter, och det finns flera stora överhängande problem som måste lösas; tillgång till kapital är ett. Detta är bekymmersamt idag med det globala banksystemets akuta brist på kapital.
Priserna på råvaror sjunker, vilket får oerhörda konsekvenser för många råvaruexporterande länder. Den allvarliga situationen i det globala finansiella systemet smittar även av sig på de enskilda staterna, vilket kan få allvarliga följder i fattiga länder, där man ofta saknar något som helst skyddsnät för medborgarna.
Summa summarum: i ett demokratiskt land med bra omsorg om sina invånare, där de får sjukvård och utbildning, är förutsättningarna oerhört mycket större att de klarar att utveckla en ekonomi som kan handla med, och konkurrera med, andra mer utvecklade länder.

Anonym sa...

Visst är prognosen bättre för en resursfattig demokrati med fördelningsambitioner än för en korrumperad diktatur. Men empiri säger oss att ekonomiska resurser föregår samhällsutveckling med riktning mot demokratiskt välfärdssamhälle. Jag kan inte på rak arm nämna något land som FÖRST varit en välutvecklad demokrati med de välfärdsfaktorer du nämner och SEDAN industrialiserats. Det innebär inte att demokrati automatiskt följer på ekonomiskt välstånd. Men rent pragmatiskt måste man inse att en limpa inte mättar alla, hur rättvist den än fördelas. Det krävs fler limpor.

Det du säger om råvarupriserna är viktigt. Om de i våras höjda matpriserna stått sig hade det inneburit en historisk chans att skapa en rättvisare värld.