lördag 15 november 2008

Goda nyheter!

En genomsnittlig dagstidning innehåller mer dåliga nyheter och elände än vad en normal människa kan klara av på en dag. Lätt hänt att man drabbas av depression eller i alla fall en uppgivenhet och kanske passivitet, eftersom man kan känna sig så maktlös.

Så mycket mer glädjande då när det kommer ut en bok som heter "Glädjerapporten - goda nyheter om vår värld".
I den berättar författaren Bosse Angelöw till exempel om miljöförbättringar, ökad jämställdhet, minskad analfabetism och färre krig. Det är lätt hänt att vi glömmer bort att det faktiskt görs framsteg, för så är det ju. Naturligtvis får vi inte glömma att fortsätta kämpa för att förbättra, men boken kanske kan vara till lite tröst och inspiration i just det arbetet.

Några exempel ur boken:
Intäkterna från försäljningen av Audrey Hepburns klänningar räckte till att finansiera 15 nya skolor för fattiga barn i Indien.

Kulturella aktiviteter har ett statistiskt samband med ökad livslängd.

Bhutan har totalförbjudit rökning som en del av landets plan för ökad nationell lycka.(!)

1 kommentar:

Anonym sa...

Och här är fler exempel på goda nyheter ur samma trevliga bok:

* Den globala medellivslängden har ökat och är idag 68 år
* Barnadödligheten, andelen döda före 5 års ålder har minskat med 25%.
* Antalet döda i mässling har minskat med 60%
* Mer än 85% av barnen i de lägre skolåldrarna går nu i skolan och tendensen är ökande
* Antalet väpnade konflikter i världen har minskat med 40%
* Folkmord och andra former av massdödande har minskat med 80%
* Världen är mer demokratisk, och ungefär 80 länder har tagit viktiga steg i demokratisk riktning
* Andelen av världens befolkning som lever i extrem fattigdom har minskat med 130 miljoner människor
* Utsläppen av växthusgaser har minskat med 9% i Sverige
* De svenska utsläppen svaveldioxid har mer än halverats.

Människan verkar vara inne på rätt spår, trots allt.