torsdag 27 mars 2008

Lever du på stor fot?

Vårt sätt att leva förbrukar resurser i världen, det är väl ingen nyhet. Men det finns ett enkelt sätt att faktiskt mäta hur mycket resurser man gör av med - om man törs se sanningen i vitögat förstås...
Det handlar om vårt ekologiska fotavtryck. Dvs den yta som krävs för att producera allt det vi förbrukar; det jag äter, det jag köper och förbrukar på kort eller lång sikt, ja allting. Till och med den yta som går åt att ta hand om det avfall jag producerar räknas in.
Allt det här blir mitt avtryck jag gör på jorden.

Det som är intressant med det här sättet att mäta vår resursförbrukning är att det visar på om vår jord räcker till för allas förbrukningsnivå.

Och den gör inte det tyvärr. Framför allt inte om alla i hela världen skulle leva som vi i den rika delen av världen lever. Det skulle gå åt minst tre jordklot då. Vart vi ska hitta de andra två återstår att lösa.

Några idéer, anyone?

Testa hur stort avtryck du gör här.

Inga kommentarer: