söndag 16 mars 2008

Vinklade nyheter

Häromdagen läste jag i en tidning att Stora Ensos skog i Brasilien var "invaderad" av aktivister. (Vilket ord att använda i sammanhanget egentligen, aktivister. Det låter som om de var några huliganer som mest var ute efter att förstöra för nöjes skull.)
Det framgick längre in i artikeln att det huvudsakligen var jordlösa kvinnor som utgjorde dessa aktivister, och att de hade förstört trädplantor. Artikeln handlade till största delen om vilket stort problem detta var för Stora Enso, och att det kostade dem en del pengar förstås.

Skälet till "aktivisternas" agerande lät man ana kunde beror på att de var just jordlösa.

Om artikelförfattaren velat vara lite mer objektiv och rapporterat händelsen lika mycket från de jordlösas perspektiv, hade läsarna fått veta att Stora Enso via ett brasilianskt bolag kringgår landets lagar, och därmed kan skogsplantera på mark som sedan inte får bebyggas.
Någon kan tycka att det är väl bra att de planterar skog, men då ska vi komma ihåg att det är ju enbart av kommersiella skäl, för att de snarast möjligt ska kunna avverka denna skog och sälja timret.
Allt medan jordlösa fattiga människor inte har rätt att bygga sig bostäder, eller odla sin mat på den mark som de bott på i hundratals år.
Är det schysst eller?

Inga kommentarer: